» Etusivu | » Kouluttaja | » Toiminta | » Puhelinneuvonta | » Yhteystiedot | » Valokuvia | » Ajankohtaista

»TOIMINTAOHJELMASSA

- Käyttäytymiskuvauksia
- Ongelmien ratkomista yksityisopetuksena
- Pentukursseja
- Nuorisokursseja
- Tottelevaisuuskoulutusta
- Jälkikoulutusta
- Kanttarellikoira –koulutusta

 Seuraavassa esitellään hyväksi todettuja kurssikokonaisuuksia. Tarpeen mukaan  koulutuksen sisältö ja pituus voidaan sopia lyhyemmäksi tai lisätä tuntien määrää.  Perustana on yksityinen opetus, jolloin paikalla ovat vain koulutettava koira ja perhe. Tällä tavalla minimoidaan ulkopuoliset häiriöt. Yksityistuntien ajat sovitaan sinun aikataulusi mukaan, ja tarvittaessa tunteja  voi siirtää esim. työesteiden tai sairauden takia. Tuntia siirretään  aina huonon sään vuoksi. Narttukoirien koulutus keskeytyy juoksujen takia 3 viikon ajaksi, käyttämättä jääneet tunnit siirretään koulutusjakson loppuun. 

Työkirjana koulutuksessa käytetään kirjaa KARIN KOIRAKOULU


KÄYTTÄYTYMISKUVAUS

Käyttäytymiskuvauksen avulla saadaan selville koiran perusluonne ja
hermorakenne, esimerkiksi ohjaako koirasi käytöstä määräämishalu vai
pelko. Opit tuntemaan koirasi vahvuudet ja myös ne asiat ystäväsi
luonteesta, joita voidaan yhdessä muokata. Kaikki vaiheet
ovat tilanteita, joihin koira voi joutua jokapäiväisessä elämässään. 

Käyttäytymiskuvaus sisältää viisi eri vaihetta. Kuvauksen avulla määritellään koiran avoimuutta, leikkihalua, ympäristöpelkoa,  sosiaalista taisteluhalua, 
temperamenttia, terävyyttä, puolustushalua, kovuutta ja toimintakykyä. 

Jokainen koira arvioidaan yksilönä. Tulos käydään läpi keskustelussa ja lisäksi Kari antaa käytännön neuvoja kuvauksen perusteella.

Käyttäytymiskuvaus voidaan tehdä kaikille yli vuoden ikäisille koirille.
Sitä käytetään hyödyksi ongelmien ratkomisessa ja aikuisten koirien
koulutuksessa. 


ONGELMAKOIRA – KOIRAONGELMIA?

Omasta mielestään koira useimmiten on oikeassa. Sehän käyttäytyy lajilleen
ominaisella tavalla. Ongelmia syntyy väärinkäsityksestä ihmisten luoman
ympäristön ja koiran ajattelutavan välillä.

Käyttäytymiskuvaus on ohjaajan työväline ongelman ratkaisemiseksi juuri
teille sopivalla tavalla. Käytämme terapiamuotoina koiran luontaiseen
käyttäytymiseen perustuvia asioita, esimerkiksi tottelevaisuuskoulusta
koiran ehdoilla sekä tärkeintä ja koiran mielestä mukavinta eli nenän
käyttöä (esim. jälki- ja sienikoirakoulutus).

Paras tulos saavutetaan sitoutumalla pitempiaikaiseen koulutukseen, mutta
erityisongelmien ratkaisemiseksi on myös mahdollisuus räätälöidä teille
sopivia lyhyempiä kokonaisuuksia.


PENTUKURSSI

Pentukurssi on tarkoitettu 3-6 kk ikäisille pennuille. Siinä iässä on koiran
oppimiskyky parhaimmillaan. Kurssi sisältää viisi yksityistä opetuskertaa.

Kurssilla opetellaan arkitottelevaisuuden alkeet motivoimalla pentukoiraa leikin kautta. Opetellaan myös kiittämään pentua oikeasta suorituksesta oikealla hetkellä,
samoin opetellaan ei-sanan tehokas käyttö. 

Tavoitteena on luoda koiran ja omistajan välille mahdollisimman hyvä kontakti yhteiselämän alusta lähtien. Pentuaikana opitut tottelevaisuuden alkeet on helppo aikuisiässä vahvistaa toimivaksi tottelevaisuudeksi.

Pentuiässä on myös paras aloittaa jälkikoulutus.

NUORISOKURSSI

Kurssi on tarkoitettu 6 - 12 kk ikäisille koirille jotka eivät ole käyneet
varsinaista pentukurssia. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä omistajan ja
koiran välillä. Murrosiässä koirillakin tahtovat hormoonit ja aivosolut
joskus vaihtaa paikkaa, joten varsinainen opetus on vaikeampaa. Kaikki ei
ole kuitenkaan vielä menetetty vaikka murrosikäisen kanssa eläminen tuntuisi
hankalalta. Tässä iässä pitää panostaa hyvän kontaktin ylläpitämiseen. Se
tapahtuu motivoimalla koiraa palkitsemisen avulla haluttuihin suorituksiin.

Kurssi sisältää viisi yksityistä opetuskertaa. Kurssin sisältö määräytyy koiran
yksilöllisten ominaisuuksien ja kehitysasteen mukaan. Varsinainen opetus
tapahtuu kotona oppitunneilla saatujen "läksyjen"
suorittamisella.

Jälkikoulutuksesta on myöskin suuri apu koiran rauhoittamisessa.


TOTTELEVAISUUSKOULUTUS 

Arkitottelevaisuus-koulutus sopii yli vuoden ikäisille koirille, koska 12-18 kk on
paras ikä opettaa koiralle perustottelevaisuus vaatimusten kanssa. Silloin
koiralla on rauhallinen kehitysvaihe murrosiän hulinoitten jälkeen ennen
varsinaista psyykkistä kypsymisikää. 

Ensimäinen vaihe on aina käyttäytymiskuvaus, jossa testataan
koiran oppimiskyky ja hermorakenne. Sen perusteella suunnitellaan juuri teille sopivaa jatkokoulutusta.

Koulutus voidaan aloittaa vaikka
vanhempanakin. Kyllä vanhakin koira oppii!

Varsinainen oppiminen tapahtuu kotona oppitunneilla saatujen
"läksyjen"suorittamisella.


JÄLKIKOULUTUS

Nenän käyttö etsimiseen on kaikille koirille parasta mahdollista aivojumppaa
rotuun ja ikään katsomatta. Siinä saa koira tehdä jotain mihin se on luotu.
Kun koira saa ruokansa valmiina kuppiin, ei sen enää tarvitse etsiä sitä
metsästämällä kuten luonnossa elävät eläimet tekevät. Jälkikurssilla opitaan
esineiden etsimistä ja seuramaan ihmisjälkeä. Jälkikoulutus antaa koiralle
ja omistajalle mukavaa yhteistä tekemistä ja on tärkeää koiran psyykkisen
hyvinvoinnin kannalta. Koiran ja omistajan kaikinpuolinen yhteistyö
vahvistuu, ongelmien syntymistä voidaan estää ja auttaa mahdollisten
ongelmien selvittämisessä.

Koulutus jaetaan kahteen eri osaan. Kolmella ensimmäisellä tunnilla
harjoitellaan ns. esineruutua. Seitsemän seuraavaa oppituntia
harjoitellaan ihmisjälkeä. Jälkikurssin koko kesto on 10 opetuskertaa.
Myös jo pelkkä esineruutu-osa antaa koiralle psyykkistä tyydytystä.

Jälkikoulutus tapahtuu yksityistunteina joilla käydään sovitun aikataulun
mukaisesti. Tunneilla saadaan "läksyt" joita sitten tehdään kotona.


KANTTARELLIKOIRA-KOULUTUS

Hyvä mahdollisuus hyödyntää jälkikoulutusta on opettaa koiralle
kanttarellien etsiminen. Se on hauskaa tekemistä yhdessä koiralle ja
omistajalle. Koira saa psyykkistä tyydytystä ja omistaja sienet. Koiran on
tarkoitus löytää ne sienet, jotka muuten jäävät piiloon heinikkoon tai
kantojen ja juurien alle. Kanttarellikoulutus tapahtuu yksityistunteina
joilla käydään sovitun aikataulun mukaisesti. Tunneilla saadaan "läksyt"
joita sitten tehdään kotona. Kurssin pituus on 8 opetuskertaa. 

© pinkill 2005